Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa Ajuntament de Cardedeu, amb NIF P0804500G. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.mercatmunicipal.cardedeu.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Ajuntament de Cardedeu, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquest fet a Ajuntament de Cardedeuo a tercers.

Ajuntament de Cardedeuno pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de Ajuntament de Cardedeu.
Amb els límits establerts a la llei, Ajuntament de Cardedeu no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de www.mercatmunicipal.cardedeu.cat estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta només d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d' Internet de www.mercatmunicipal.cardedeu.cat poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Ajuntament de Cardedeuo els seus llicenciats. Qualsevol transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Ajuntament de Cardedeu.

Així mateix, per accedir als serveis que http://mercatmunicipal.cardedeu.cat ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que està establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers Ajuntament de Cardedeu, amb la finalitat de poder-li donar i oferir els nostres serveis. També l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a dinamitzacio@csetc.cat.